/

จานเซรามิค

CL-07

Add to CompareAdd to Wishlist

จานเซรามิค สีน้ำตาล Brown Chocolate  ลายเส้น วงกลม

มีเนื้อสวยงามเป็นธรรมชาติ   เป็นจานเซรามิคที่นิยมนำมาใช้ใส่ของว่าง

หรือใส่อาหารญี่ปุ่น  นิยมใช้ในร้านอาหาร ภัตราคาร

ผลิตจากดินขาว วัตุดิบชั้นดีจังหวัดลำปาง